• Glutation_box-1

GLUTATION LIFE POWER

245.00

GLUTATION LIFE POWER

Glutation to niewielka, ale niezwykła cząsteczka wytwarzana przez organizm, niezbędna dla jego prawidłowego funkcjonowania i ochrony. Pełni cztery główne funkcje: działa jako detoksykant , antyutleniacz, ochrona dla DNA oraz stymulator odporności. Gdybyśmy nie wytwarzali glutationu, nasz organizm narażony byłby nieustannie na procesy niszczenia, nieodporny na ataki wirusów, bakterii oraz degradację przez toksyny.
Glutation, czyli γ-glutamylocysteinyloglicyna występuje powszechnie we wszystkich komórkach prokariotycznych i eukariotycznych. Bierze udział w procesach obrony wewnątrzkomórkowej, likwiduje reaktywne formy tlenu, m. in. neutralizuje nadtlenek wodoru i nadtlenki lipidów.
Cząsteczka glutationu charakteryzowana jest jako trójpeptyd, wytwarzany z trzech aminokwasów: kwasu glutaminowego, glicyny i cysteiny. W trakcie wytwarzania związku bardzo istotna jest obecność witaminy C, która wpływa na prawidłową budowę cząsteczki. Glutation produkowany jest przez komórki organizmu, jeśli posiadają one niezbędne do tego substraty (aminokwasy i witaminę C). Zapotrzebowanie organizmu na glutation jest bardzo wysokie, ze względu na dużą szybkość zużywania tego związku w pod wpływem wielu bodźców: stresu, wysiłku fizycznego, choroby, zmęczenia, obecności toksyn. Ponadto produkcja tego związku zmniejsza się wraz z wiekiem (proces starzenia komórek).
Glutation to najważniejszy antyutleniacz naszego organizmu. Komórki człowieka są nieustannie poddawane działaniu wolnych rodników, które przyczyniają się w znaczącym stopniu do rozwoju wielu chorób: nowotworów, chorób serca i układu krwionośnego, cukrzycy, procesów obumierania komórek. Wolne rodniki są unieszkodliwiane przez związki o charakterze antyutleniaczy (np. witaminy C i E, selen), które w większości muszą być dostarczane w zbilansowanej diecie (nie są produkowane przez komórki). Glutation jest głównym antyutleniaczem wytwarzanym przez sam organizm, najbardziej naturalnym dla komórek i stanowiącym składową komórki. Dlatego odpowiedni poziom jego stężenia w komórce jest niezwykle istotny dla przebiegu procesów unieszkodliwiania wolnych rodników.

Żyjąc w wysoko-zurbanizowanym świecie, ciągle jesteśmy narażeni na działanie toksyn. Naturalna detoksykacja organizmu jest niezwykle istotna. Glutation ma silne działanie antyoksydacyjne, oczyszcza wnętrze komórki z toksycznego nadtlenku wodoru H2O2 oraz rodników hydroksylowych HO (najniebezpieczniejszych z wolnych rodników), przekształcając je do postaci cząsteczki wody. Procesy neutralizacji szkodliwych rodników prowadzone są głównie w wątrobie, mózgu, nerkach i oczach. Narządy te są również najbardziej narażone na uszkodzenia, a tym samym rozwój wielu chorób degeneracyjnych. Intensywny stres oksydacyjny prowadzi do rozwoju m. in.:
• marskości wątroby,
• Alzheimera,
• Parkinsona,
• zaćmy,
• cukrzycy,
• reumatyzmu,
• udaru,
• zmian miażdżycowych,
• nowotworów wieku starczego
Stres oksydacyjny to zaburzenie homeostazy (równowagi) między związkami o charakterze przeciwutleniaczy (glutation, witamina C i E), a utleniaczami (związki toksyczne, np. H2O2, fenole). Wraz z upływem czasu życia, dużym narażeniem na toksyny środowiskowe, stresem, stanami zapalnymi tkanek, zwiększa się szybkości wytwarzania reaktywnych form tlenu, a maleje skuteczność działania enzymów o działaniu antyoksydacyjnym, co z kolei prowadzi do uszkodzenie wszystkich składników komórki przez reaktywne formy tlenu. Jeżeli systemy antyoksydacyjne organizmu nie są dostatecznie wydajne, skutkiem działania związków o charakterze utleniaczy jest śmierć komórek. Glutation to naczelny antyoksydant, broniący nasz organizm przez stresem oksydacyjnym.
Detoksykacyjna funkcja glutationu jest również widoczna w oczyszczaniu organizmu osób narażonych na działanie szkodliwego dymu nikotynowego, alkoholu lub długotrwale przyjmowanych leków, których działanie uboczne może prowadzić do niszczenia komórek wątroby i nerek. Ponadto odpowiada za detoksykację organizmu z toksyn dostarczanych ze środowiska lub wraz z jedzeniem. Związek ten jest substratem enzymu S-transferazy glutationu, który wspomaga przetwarzanie toksyn w związki rozpuszczalne w wodzie i ich wydalanie. Glutation podnosi sprawność układu odpornościowego, bierze udział w procesach powstawania i funkcjonowania limfocytów, wspomaga skuteczną walkę z infekcjami bakteryjnymi, grzybiczymi i wirusowymi, zapobiega zapaleniom tkanki łącznej i wspomaga prawidłowe krążenie limfatyczne. Zwiększa żywotności i wydajności erytrocytów (czerwonych krwinek) oraz obniża poziomu stresu.

Główne przyczyny obniżania poziomu glutationu w organizmie:
• Narażenie na toksyny środowiskowe, długotrwałe stosowanie leków
• Nadmierne spożywanie alkoholu, palenie papierosów
• Niewłaściwa dieta (duża zawartość węglowodanów, spożywanie żywności niskiej jakości lub przetworzonej, mała zawartość składników odżywczych, duża zawartość dodatków chemicznych i konserwantów)
• Stresujący styl życia
• Niedostateczne zaopatrzenie w selen w diecie (składowy ważnego enzymu antyoksydacyjnego).

Skutki niskiego poziomu glutationu:
• Obniżenie sprawności działania układu odpornościowego (rozwój chorób)
• Deficyt ilości enzymu S-transferazy glutationu (osłabiony mechanizm wydalania toksyn, rozwój nowotworów, chorób neurologicznych, chorób układu krążenia i oddechowego)
• Zmniejszenie wydajności pracy mózgu, zaburzenia przewodzenia między neuronami
• Zaburzenia procesów syntezy i naprawy DNA
• Intensyfikacja procesów niszczenia struktur komórkowych i obumierania komórek
• Przyśpieszenie procesów starzenia
• Osłabienie włókien kolagenu, wolniejsze gojenie ran.
Badania wykazały, że zdecydowana większość suplementów zawierających glutation nie zapewnia dostatecznej wchłanialności tego związku w przewodzie pokarmowym do krwiobiegu, co skutkuje niską skutecznością tych produktów. Produkt firmy Life Power zawiera glutation kapsułkowany liposomalnie, w innowacyjnej technologii HEET , co gwarantuje liposomowanie substancji aktywnej na poziomie 94-98 %. Inaczej mówiąc – zamknięcie w nanocząsteczkach otoczonych dwuwarstwą otoczką fosfolipidową. Struktury te łatwo przechodzą do krwiobiegu przez błony śluzowe i wraz z krwią wędrują do komórek organizmu. Następnie integrują się z błoną komórkową i uwalniają glutation bezpośrednio do komórek docelowych. Dzięki temu wyeliminowany został problem barier w transporcie związku (bariery układ pokarmowy-krew i krew-komórka), ograniczone zostały straty glutationu w trakcie transportu, natomiast zwiększona została wchłanialność związku do komórek. Zastosowanie liposomów gwarantuje wysoką skuteczność produktu, zwiększenie stabilności związku i precyzję działania. Produkt Life Power charakteryzuje się wysoką jakością substancji aktywnych potwierdzoną badaniami , unikalnym składem gwarantującym optymalne działanie oraz wysokim stężeniami we krwi ,już 20 minut po spożyciu produktu. Zestaw 10 butelek 20 ml/600mg zapewnia miesięczną kurację.

GRUPY DOCELOWE STOSOWANIA SUPLEMENTU
• SPORTOWCY
W przypadku sportowców uzupełnianie niedoborów glutationu jest bardzo istotne ze względu na wzmocnienie siły mięśni, polepszenie motoryki, zwiększenie wydajności oddechowej (transport tlenu do komórek przez erytrocyty). Odpowiednia zawartość glutationu wydłuża czas życia krwinek oraz zwiększa ich możliwości przenoszenia cząsteczek tlenu. Ponadto glutation przyśpiesza procesy regeneracyjne organizmu (większe dotlenienie tkanek, szybsza odbudowa uszkodzeń), zapobiega powstawaniu zakwasów mięśni oraz przyśpiesza ich usuwanie, pomaga w procesach rekonwalescencji po urazach.

• OSOBY NARAŻONE NA STRESUJĄCY TRYB ŻYCIA
Wiele osób współczesnego świata narażonych jest na stresujący tryb życia, związany z intensywną pracą, koniecznością łączenia obowiązków służbowych i życia rodzinnego, dużą odpowiedzialnością zawodową. Niestety długotrwały stres wpływa bardzo obciążająco na organizm człowieka. Skutki stresu prowadzą do obniżenia poziomu glutationu w komórkach, przez co spada nasza odporność i jesteśmy bardziej narażeni na infekcje, zmęczenie, spadek odporności psychicznej. Uzupełnianie niedoborów glutationu w takiej sytuacji jest bardzo istotne. Glutation zwiększa żywotność i wydajność krwinek czerwonych, dzięki czemu intensyfikuje się transport tlenu do komórek. Dobre dotlenienie komórek, zwłaszcza mózgu, wpływa bardzo korzystnie na przebieg procesów myślowych, usuwa skutki zmęczenia, polepsza wydajność pracy i dodaje energii. Ponadto glutation usuwa toksyny z organizmu, na które są szczególnie narażone osoby prowadzące stresujący tryb życia.

• OSOBY NARAŻONE NA DZIAŁANIE TOKSYN (NIKOTYNA, ALKOHOL, TOKSYNY ŚRODOWISKOWE, PRZEMYSŁ)
Osoby narażone na działanie toksyn są obarczone szczególnym ryzykiem powstawania niedoborów glutationu w organizmie, ze względu na bardzo dużą szybkość zużywania tego związku w procesach detoksykacji organizmu. Nikotyna, alkohol, duże zużycie leków (np. paracetamolu), praca w przemyśle związanym z wysokim skażeniem związkami toksycznymi (np. przemysł chemiczny, produkcja pestycydów, praca laboratoryjna) lub życie w wysoko-zurbanizowanych miastach (smog, zanieczyszczenia drogowe), powodują stałe narażenie organizmu na toksyny i systematyczne dostarczanie ich do komórek. Działanie glutationu w tym przypadku koncentruje się głównie na usuwaniu toksyn z organizmu, neutralizacji wolnych rodników i procesach regeneracji komórek (m. in. w wątrobie, nerkach).

• OSOBY ZE SŁABĄ ODPORNOŚCIĄ (WZMOCNIENIE ODPORNOŚCI, SZYBSZA WALKA Z INFEKCJAMI)
Osoby ze słabą odpornością są bardzo podatne na infekcje. Procesy obronne organizmu są osłabione, co prowadzi do częstych zachorowań wywołanych bakteriami, wirusami czy grzybami. Glutation sprzyja intensyfikacji procesów odpornościowych, podnosi sprawności działanie układu odpornościowego. Bierze udział w procesach powstawania i funkcjonowania limfocytów, dzięki czemu organizm może skutecznie walczyć z infekcjami. Wpływa również korzystnie na układ limfatyczny, zapobiega powstawaniu zapaleń tkanki łącznej oraz usprawnia krążenie limfatyczne. Ponadto zwiększa wydajność czerwonych krwinek, dzięki czemu tkanki organizmu są lepiej dotlenione i szybko się regenerują.

• SENIORZY
W przypadku osób starszych odgrywa ogromną rolę w zapobieganiu chorobie Alzheimera, Parkinsona, zaćmie, miażdżycy i innych chorób układu związanych z upływem wieku i przebiegiem procesów starczych. Wspomaga ochronę komórek nerwowych przed obumieraniem, zapewnia prawidłowy przebieg procesów myślowych, hamuje rozwój chorób.